PRVENSTVO CRNE GORE – MLAĐI I STARIJI PIONIRI

Dana 08.04.2017. godine. u organizaciji Džudo Saveza Crne Gore, u SC Cetinje na Cetinju, sa početkom u 10,00 časova, održaće se
     P O J E D I N A Č N O   P R V E N S T V O   C R N E   G O R E
         u  konkurenciji  mlađih i starijih pionira i pionirki
            U konkurenciji mlađih pionira i pionirki  pravo nastupa imaju takmičari/ke rođeni: 2005 i 2006. godine u sledećim težinskim kategorijama:
Ml.pionirke:  -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg,  -48kg, -52kg, -56kg i +56kg.
Ml.pioniri: -30kg, -34kg, -38kg, -42kg,- 46kg, -50kg, -55kg, -60kg i +60kg.
            U konkurenciji starijih pionira i pionirki  pravo nastupa imaju takmičari/ke rođeni:  2003 i 2004. godine u sledećim težinskim kategorijama:
St.pionirke: -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg i +63kg
St.pioniri: -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg i +73kg

·         Molimo sve klubove da spisak takmičara, koji će nastupati, dostave najkasnije do 07.04.2017. godine do 12,00 časova,  na E – mail takmičarske komisije DŽSCG: takmicarska.komisija.dzscg@gmail.com ili kancelariji DŽSCG: Ul. Narodnih Heroja 26, Nikšić E-mail: judo.me@t-com.me,  fax 040 213 189.

Satnica:
  • Kontrolna vaga ——————— 07:00-08:00 časova;
  • Zvanična vaga ———————– 08:00-09:00 časova;
  • Žrijeb ———————————- 09:00 časova;

Comments are closed.