REDOVNA SKUPŠTINA DŽUDO SAVEZA CRNE GORE

Dana 31.03.2017.godine, sa početkom u 13:00 časova u hotelu Wahels u Rožajama će se održati redovna sjednica Skupštine Džudo saveza Crne Gore sa sledećim dnevnim redom:
  1. Izbor radnih tijela Skupštine:Verifikaciona komisija; Zapisničar i ovjerivači zapisnika.
  2. Izvještaj Verifikacione komisije;
  3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine DžSCG;
  4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o radu saveza za 2016. godinu;
  5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja saveza za 2016. godinu;
  6. Razriješenje i imenovanje članova Upravnog odbora DžSCG;
  7. Razmatranje i usvajanje prijedloga o statusu članova saveza.

Comments are closed.