REDOVNA SKUPŠTINA DŽUDO SAVEZA CRNE GORE

Featured

Dana 31.03.2017.godine, sa početkom u 13:00 časova u hotelu Wahels u Rožajama će se održati redovna sjednica Skupštine Džudo saveza Crne Gore sa sledećim dnevnim redom: Izbor radnih tijela Skupštine:Verifikaciona komisija; Zapisničar i ovjerivači zapisnika. Izvještaj Verifikacione komisije; Usvajanje zapisnika Continue reading REDOVNA SKUPŠTINA DŽUDO SAVEZA CRNE GORE